Klidná Bašť logo

Žádost o informace - odborná způsobilost Posudkáře

 

 

 

 

Měšická 537

e-mail : klidnabast@seznam.cz

250 65 BAŠŤ

IČ : 28559541

 

Tel. : 283980110

 

 

 

 

 

 

    Ministerstvo životního prostředí

 

    Vršovická 65

    100 10 PRAHA 10

 

 

 

 

 

 

Vaše zn.:

Naše zn.:

Vyřizuje:

Datum:

 

DOS 15/003

Ing. Utěkal

10. 6. 2015

 

 

Věc:

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“), žádáme Ministerstvo životního prostředí o poskytnutí následující informace:

  1. Byla prověřena odborná způsobilost RNDr. Vladimíra Ludvíka v souvislosti s jeho výkonem při posouzení dokumentace EIA pro Letiště Vodochody?

  2. Pokud nebyla, žádáme o sdělení, proč se tak po evidentně nekvalitní práci při zpracování posudku nestalo.

  3. Žádáme o sdělení ceny, která byla za zpracování posudku fakturována a zaplacena.

Pro doplnění uvádíme, že MŽP je správním orgánem, a jako takový naplňuje znaky povinného subjektu dle ustanovení § 2 odst. 1) InfZ.

Dle ustanovení § 4 odst. 3 InfZ se informace poskytovaná na základě žádosti poskytuje ve formátu a jazycích dle obsahu žádosti.

 

S pozdravem

Ing. Petr Utěkal
předseda ZS