Klidná Bašť logo

Tiskové zprávy

Ing. Petr Dvořák, MBA

generální ředitel ČT

Kavčí hory

140 70 PRAHA 4.

Vážený pane řediteli,

před krátkou dobou jsem Vám zaslal Otevřený dopis, reagující na způsob informování veřejnosti v kauze Letiště Vodochody. Předmětem dopisu bylo dle našeho přesvědčení tendenční zpracování odvysílaných reportáží a žádost o navázání dialogu oficielních představitelů odpůrců letiště s Vámi.

Jako odpověď na tento dopis jsem obdržel mailem vyjádření manažerky diváckého centra Miroslavy Pevné. V něm mi v podstatě sděluje účel existence televize veřejné služby (cituji) a patrně své stanovisko, že ČT není odpovědná za vyjádření či názory účastníků. Následně mne upozornila na možný trestní postih v případě nepodložených tvrzení, měla však zřejmě na mysli mne, nikoliv redaktory předmětných pořadů.

Výše zmíněné přesvědčení o zaujatosti nebo přinejmenším nevyváženosti pořadů ČT, týkajících se letiště Vodochody, není jen moje, ale i všech níže podepsaných představitelů občanských sdružení, zastupujících občany regionu, ohrožených chystaným záměrem majitele letiště na svém zdraví a majetku. Domníváme se, že i jako koncesionáři ČT máme právo na to, aby naše názory byly respektovány a prezentovány veřejnosti. Pak by bylo možno souhlasit s tím, že programy České televize umožňují svobodné šíření, výměnu, případně konfrontaci informací, názorů a postojů (opět cituji manažerku M. Pevnou).

Vážený pane řediteli, věřím, že nahlédnete závažnost problému a umožníte nám schůzku buď s Vámi, nebo s některým kompetentním zástupcem ČT, abychom mohli záležitost prodiskutovat a vyjasnit si svá stanoviska. Zcela jistě by to přispělo ke vzájemnému pochopení a odstranění nedůvěry, kterou vůči objektivitě ČT pociťujeme.

S pozdravem

Ing. Petr Utěkal, předseda OS Klidná Bášť

Michael Gerstenberger, předseda OS Klidný domov

Jaromír Bratka, OS Metropolitní region, sdružení ochránců přírody

Rudolf Skalník, předseda OS Zlončická rokle

Richard Koza, předseda OS Za životní prostředí Úžic

Ing. Petr Stulík, místopředseda OS Pro život v Dolanech

Ing. Lucie Švecová, předseda OS Pro Odolenu Vodu

Ing. arch. Tomáš Lohniský, předseda OS Přátelé všech přátel