Klidná Bašť logo

Informace 09/2016

Stav kauzy před volbami

 

Čekají nás krajské a senátní volby - a tak je na místě trochu zrekapitulovat aktuální stav kauzy Letiště Vodochody - a právě taky to, jak se k ní staví strany a kandidáti na senátora, kteří se ucházejí o naše hlasy.

Situace kolem letiště je teď taková, že se každým dnem očekává vydání nového stanoviska nebo rozhodnutí ministra ŽP o dokumentaci EIA. A to jednak co se týče zrušení původního kladného stanoviska, které Penta napadla u soudu a které kupodivu soud do jisté míry uznal (vrátil předmětné zrušení ministrovi k novému rozhodnutí), jednak co se týče tzv. Notifikace dokumentace EIA. Tam jde o to, že v současné době platí nový zákon o posuzování vlivu staveb na životní prostředí (EIA) a záměry, které ještě nedospěly k realizaci a jejichž proces EIA proběhl dle starého zákona musí projít tzv. notifikací, během které se posoudí, zda původní dokumentaci EIA je možno uznat i za platnosti zákona nového.

Pevně věříme, že ani v jednom případě ministr nepovolí a bude trvat na stanovisku ministerstva, že pro záměr nelze vydat souhlasné stanovisko a že dokumentace dle nového zákona nevyhovuje. Stále platí, že dokumentace byla zpracována tendenčně - totiž že jsou v ní polopravdy, lži a že ignoruje závažné problémy v otázkách hluku, vodohospodářské situace, bezpečnosti, ochrany zdraví obyvatelstva atd. Je evidentní, že původní souhlasné stanovisko bylo vydáno nezákonně a evidentně zainteresovanými úředníky.

Co se vztahu politických subjektů ke kauze letiště týče, tam je třeba bohužel říci, že některé strany a někteří politici jednoznačně straní letišti, byť to někdy vypadá, že mluví proti. V plné míře to platí o současném vedení Středočeského kraje. Nejen že pro odpůrce letiště nedělá vůbec nic, ale dokonce se je snaží blokovat a odstraňovat - viz případy označení některých obcí a jejich orgánů za podjaté a jejich vyloučení ze správního řízení ve sporech s letištěm. Zjednodušeně lze říct, že pokud letiště či jejich orgány a subdodavatelé činí na katastru obce či v oblasti působnosti obecního orgánu nějaké úkony, se kterými ty dotčené subjekty nesouhlasí - prohlásí je kraj za podjaté a z řízení je vyloučí. No - dá se říci, že současné vedení kraje je co do podpory občanů a obcí ve sporech s letištěm ještě horší a ještě víc podporuje investora, než za hejtmana Ratha.

Ale - prostudujte si volební programy stran a kandidátů na senátora - a hledejte tam jasné stanovisko, nebo alespoň zmínku o nesouhlasu s letištěm. Obávám se, že budete hledat marně. Což mne velmi mrzí - kde tedy je záruka, že po zvolení se vůbec v této věci budou angažovat? Například ať byl ministrem ŽP či jeho náměstkem během procesu EIA kdokoliv - neudělali pro odpůrce vůbec nic a jen mlčky přihlíželi, jak skupinka zkorumpovaných úředníků čachruje s dokumentací, ignoruje připomínky občanů a vydává nezákonné souhlasné stanovisko.

No - mějte to vše na paměti, až budete (a věřím že budete) házet do urny své hlasovací lístky.